زیبایی در گذر زمان (قرن هجدهم)

قرن هجدهم:

مو اصلی‌ترین معیار زیبایی در مردان و زنان قرن هجدهم است. مردان ثروتمند علاوه بر آرایش کردن از کلاه‌گیس‌های سفید با پشت موهایی بلند که به انتهای آن یک پاپیون مشکی نصب شده بود، استفاده می‌کردند.
زنان نیز از کلاه‌گیس‌های بسیار بلند و بزرگ استفاده می‌کردند. روی این کلاه‌‌گیس‌ها زینت‌آلاتی مانند پر، نوارهای رنگی، جواهرآلات و… نصب می‌شدند. البته در اواخر قرن ۱۸ در اعتراض به این همه تشریفات بی‌مورد مدل موی آزاد، پف داده ‌شده و بی‌نظم شد و آرایش کردن مردها نیز متوقف شد.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم