زیبایی در گذر زمان (قرن بیستم)

قرن بیستم:

 

در دهه ۱۹۲۰ بدن بسیار لاغر، موهای کوتاه ولی مجعد معیارهای اصلی زیبایی بودند.

در دهه ۱۹۳۰ تا ۱۳۴۰ میلادی موهای بلند و اندام توپر دوباره به معیارهای زیبایی تبدیل شدند.

در دهه ۱۹۵۰آرایش افراطی چشم‌ها ملاک اصلی زیبایی بود.

دهه ۱۹۶۰ دو معیار زیبایی در صدر بود؛ قد ۶۷/۱ ‌متر و وزن ۴۸ کیلوگرم. این دهه پایان اهمیت زیبایی طبیعی و شروع زیبایی به‌دست آمده از راه جراحی‌های زیبایی بود.

در دهه ۱۹۷۰ مدل مو، به‌خصوص مدل موی بلند مهم‌ترین معیار زیبایی بود.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم