رنگ های جذاب و حرکت

رنگ های جذاب

ترکیب های رنگی که در آنها از رنگ های زرد – نارنجی یا قهوه ای استفاده شده است، همیشه جذاب و پذیرا می باشند. وقتی زرد با مقدار کمی قرمز ترکیب می شود، رنگی برجسته را که در تمام جهان جذاب می باشد، به وجود می آورد. با قدرت تمام می توان زرد – نارنجی یا کهربایی رابه طلا یا ادویه جات گران مانند زعفران تشبیه کرد.

یکی از ترکیبات تک رنگ زعفرانی که در آن مقداری سفید نیز به کار رفته باشد، طرحی با زیبایی کلاسیک و جذاب را به وجود می آورد، مجموعه های ساخته شده با کهربایی کمرنگ، گرم و مطبوع هستند. این رنگ می تواند کاربردهای متنوعی داشته باشد، زمانی که طرح رنگمایه ای کرم رنگ را می طلبد، جشن ها و محیطی صمیمی و دوستانه را بیان می کند.

رنگ های حرکت و جنبش

درخشان ترین ترکیب های رنگ آنهایی هستند که زرد اولیه را در مرکز خود دارند. زرد، آفتاب زندگی بخش، فعالیت و حرکت دائمی را بیان می کند. وقتی سفید به زرد اضافه شود، کیفیت درخشش آن را افزایش می دهد و در نهایت دارای اثر کلی فوق العاده درخشان می باشد.

طرح های رنگی دارای کنتراست بالا، مانند زرد و رنگ مکمل آن یعنی بنفش، دارای معنی فعالیت و حرکت می باشند. در یک طرح مدور، این رنگ ها ایجاد چرخش و حرکت می کنند. وقتی در محیطی با مجموعه ای که شامل رنگ یا رنگمایه های متنوع آن قرار می گیریم، دیگر احساس نا امیدی غیرممکن خواهد بود.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم