اصول طلایی

اصول طلایی برای مشتری مداری در زیوانیتار دیزاین   صداقت و خوشنامی دروازه ورود شما به “زیوانیتار دیزاین” است هیچ کس را مجبور نمی کنیم که ما را انتخاب کند مطمئنا اولویت های شما با اولویت های ما تفاوت دارد، پس در هر شرایطی به اولویت های طرفدارانمان رسیدگی می کنیم شما حرف اول و آخر را می زنید…

بیشتر بدانید...

مسئولیت اجتماعی

ظهور “مسئولیت اجتماعی”، عمدتا در پاسخ به تحولات و چالش هائی از قبیل جهانی‌سازی بوده است. امروزه مسئولیت اجتماعی نه تنها بخش مهمی از ادبیات و فرهنگ مدیریت را به خود اختصاص داده است، بلکه بحث های آکادمیک، مجامع حرفه ای، سازمان های غیر دولتی، مصرف کنندگان، کارکنان، تامین کنندگان، سهامداران و سرمایه گذاران شده…

بیشتر بدانید...