ویژگی عمومی رنگ ها (نارنجی)

نارنجی:


نارنجی در طیف رنگ ها گرم ترین رنگ به شمار می رود. نارنجی روشن را می توان با رنگ های قرمز روشن، انواع زردها و یا زرشکی سیر ( رنگ بادمجان) کنار یک دیگر گذاشت و یا ترکیب کرد، اما رنگ نارنجی در کنار ارغوانی ترکیبی بسیار با نشاط و سرزنده را به وجود می آورد. نارنجی رنگ بلوغ، جوانی و شادابی است. رنگی سرخوش، وجد آور و پرنشاط است که تحمل آن به سادگی میسر نیست. اما در کنار سایر رنگ ها به سر زندگی آن می افزاید و انرژی بصری بسیاری ایجاد می کند. حرارت نارنجی در کنار آبی به اوج خود می رسد و به تضاد یا کنتراست سرد و گرم با کیفیتی انکار ناپذیر دامن می زند.
وقتی نارنجی با سفید مخلوط می شود به شدت از انرژی آن کاسته می گردد و در اختطاط با سیاه خاموش می شود، اما عمیق می گردد. ترکیب آبی و نارنجی، خاکستری های زیبا و گرمی را به وجود می آورد. نارنجی رنگ مشخص کننده احساسات و سلامتی است. همچنین نارنجی تیره نشان دهنده غرور و نخوت و تکبر است.
چنانچه احساس خستگی، ضعف و سستی می کنید، لباسی نارنجی رنگ بپوشید تا نیروی لازم را بدست آورید، زیرا نارنجی، رنگی است که خواص بصری آن آتش و خواص روانی آن گرما است. آمیختن آن با کمی سفید، رنگ بلوغ زنانه است و آمیختن آن با مشکی، رنگ بلوغ مردانه است. نارنجی خالص نشانگر خلاقیت و عاطفه است و اغلب شجاعت و شادی را نشان می دهد.

همراه با زیوانیتار
زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم