ویژگی عمومی رنگ ها (بنفش)

بنفش

بنفش رنگی مرموز و ابهام برانگیز است که با تیرگی مبهم خود در مقابل صراحت و روشنایی زرد قرار می گیرد. بنفش وقتی به ارغوانی میل کند، هراس انگیز و دهشت آور می شود، و به ویژه اگر در سطوح وسیع به کار رود؛ اگر بنفش متمایل به ارغوانی باشد که اغلب در طبیعت و مناظر به چشم می خورد، حالت ترس را نشان می دهد. بنفش وقتی به آبی میل می کند، خیال برانگیز و اسرار آمیز می گردد. بنفش رنگ هدف می باشد. بنفش به تعادل فکری کمک می کند و علاوه بر آن، همراه با حس هنری، موسیقی و معنویت می باشد که حساسیت و دلسوزی را گسترش می دهد.

رنگ بنفش نمایشگر بی خبری، بی اختیاری، ظلم و دشواری است و رنگی مرموز و تحریک کننده احساسات است. این رنگ از نظر ظاهری و بصری معرف رنگین کمان و از نظر معنا القاء کننده امید است. بنفش سنبل هرج و مرج، مرگ، ستایش و عظمت است. بنفش متمایل به آبی، رنگ القاء کننده تنهایی است و بنفش متمایل به قرمز، نشان عشقی یزدانی و سلطه معنوی می باشد.

بنفش همانند آبی و سبز محیطی آرام می آفریند؛ موجب کاستن اشتها می شود و رنگ دلخواهی برای پوست، مو و نیز ناراحتی های کلیه و سر دردهای میگرنی است. بهترین رنگ برای اتاق خواب بویژه اتاق خواب کودکان است. اگر می خواهید محیطی آرام، تمیز و پاکیزه ای را به وجود بیاورید، از این رنگ استفاده کنید. این رنگ در کنار سبز، خاکستری و نقره ای بسیار دل فریب خواهد شد.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم