ویژگی عمومی رنگ ها (زرد)

زرد:

شادترین رنگ در طیف رنگ ها است و در چرخه رنگ، متضاد رنگ بنفش می باشد. این رنگ با ترکیبی از رنگ های بنفش و یا آبی بسیار زیبا خواهد شد. زرد رنگی است با توان پرتو افکنی زیاد و بیشتر پرتوهای دریافتی را بازتاب می نماید. در عین حال رنگی سطحی است، رنگی که ژرفا و عمق ندارد. برد آن نسبت به رنگهای دیگر زیادتر است و از بسیاری از ویژگی های رنگ سفید نیز برخوردار است. زرد رنگی ترش است و با نمودار ترشی های متفاوت. صدای زیر ویولن “زرد” است. آواز بلبل و قناری زرد است.رنگ زرد وقتی یکدست باشد، شادی آفرین و هنگامی که با تغییرات زمینه های رنگی همراه باشد، ایجاد هیجان و ناراحتی، تا حد اضطراب می کند. رنگ زرد، رنگ بی خوابی، بیداری، بیماری، نا امیدی، هیجان، اضطراب و تلاطم فکری است. همچنین رنگ آغاز بهار، رسیدگی به کشت و کار و نمودار نیروی فزون نهفته در دانه است. رنگی است مادی و زمینی که هرگز نمایانگر ژرفا نیست.

همچنین رنگ جوانی، نشان روشنی، نور و نمایانگر دانش و معرفت است. البته در بعضی اوقات به عنوان القاء کننده تنفر مطرح می شود، این حالت زمانی مورد قبول است که پس زمینه آن مشکی باشد، زیرا تضاد این دو رنگ بسیار شدید است و در هیچ شرایطی با هم هماهنگی ندارند. در صورتی که همین رنگ در پس زمینه سبز باشد، زندگی و امید را به نمایش می گذارد. اگر می خواهید چیزی را بخاطر آورید یا هرگز فراموش نکنید، آن را روی کاغذ زرد بنویسید. در هنر چیدمان، همراهی رنگ زرد و بنفش بسیار زیبا می نماید.
این رنگ بر میزان فشار خون و ضربان قلب می افزاید، ولی اثری کمتر از رنگ قرمز دارد.

همراه با زیوانیتار
زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم