زبان رنگ ها

ما بدون استفاده از زبان نوشتاری و یا گفتاری می توانیم ایده هایمان را به وسیله رنگ بیان کنیم. در حالی که پاسخ عاطفی به رنگ ها، چه به صورت تک رنگ و یا به وسیله مجموعه ای از رنگ ها و ترکیب آنها قابل پیش بینی است. برای مثال، استفاده از رنگ های غنی و پخته در محیط کار و یا در سربرگ های یک شرکت حقوقی معتبر می تواند به جلب اعتماد مشتریان کمک کند، در حالی که استفاده از رنگ های قرمز روشن و نارنجی در اتاق انتظار یک دندانپزشک می تواند محیطی را که باید احساس آرامش در آن حاکم باشد، به مجموعه ای استرس زا و پرتنش تبدیل کند.

هر رنگ در ذات خود مانند محرکی عمل می کند که پاسخ های احساسی ویژه ای را برمی انگیزد.

رنگ قرمز می تواند قوی، هیجان انگیز، عاشقانه و دلیرانه باشد. درجه های بی شماری از رنگ مایه ها و سایه های هر رنگ، قابلیت ایجاد پاسخ های بسیار متنوعی را در مخاطب ایجاد می کنند. رنگ قرمز، از صورتی روشن تا قرمز تیره که رنگی با شکوه است، ادامه دارد. هدف نهایی کار با رنگ ها، ایجاد مجموعه رنگی قوی از زمینه ها، رنگ مایه ها، و سایه ها است.

برای ایجاد پاسخ دقیق به زبان رنگ، ابتدا لازم است که مفهوم هماهنگی رنگ ها را درک کنیم. یعنی برای انتقال ایده ها و پاسخ ها به طور آگاهانه بدانیم از چه رنگ و با چه ترکیب و نسبتی از آن استفاده کنیم، تا حالت دلخواه ایجاد شود.

با توجه به تمام جدول های موجود برای رنگ ها، بهترین وسیله برای قضاوت هماهنگی موجود بین رنگ ها و انتقال حس و حال خوب در فضا و محیط، چشمان شما می باشند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم