الگوی رنگ و رنگ های حرفه ای

الگوی رنگ چیست؟

افراد حرفه ای در زمینه تحقیق درباره رنگ، تجارب مبتنی بر رنگ، تبلیغات و بازاریابی و رشته های وابسته به آن، مانند طراحی گرافیک، طراحی لباس و مد، طراحی داخلی و طراحی صنعتی، گزینه هایی دارند که براساس آن رنگ های موفق هر سال را جستجو و پیشنهاد می کنند. این پیش بینی رنگها به رنگ های مد روز یا الگوی آتی رنگ ها، تعبیر و ترجمه می شود. مثلا فرشهای کرکی نارنجی رنگ دهه شصت میلادی و یخچال های سبز رنگ دهه هفتاد، نمونه ای از محصولاتی بودند که رنگ های آن دهه را مشخص می کردند. همراه با شرایط جاری اقتصادی و سمت و سوی فرهنگی در بازار تجاری، مذاکراتی که درباره تولیدات می شود، درآمدهای رسانه ای، وضعیت اجتماعی، تصمیماتی که براساس بینش روانشناختی درباره الگوی رنگ اتخاذ می گردد، از موارد موثر در استفاده از رنگ هستند، انتخاب رنگ، برای فروش جزئی در مغازه ها یا فرآورده ها و خدمات، دارای اهمیتی حیاتی می باشد. در هر کشور صنعتی، رنگ تجارتی بزرگ به شمار می آید.

رنگ های حرفه ای

در دنیای کار حرفه ای، رنگ به دقت بررسی و سنجیده می شود. در طراحی لباس و مد، کلمه حرفه ای به رنگ های خاکستری و مایه های رنگی سیاه گفته می شود، زیرا که این رنگ ها فاقد ویژگی و خصوصیات شخصی هستند و در واقع خنثی می باشند. اگر چه خاکستری های گرم، زمینه موثری برای رنگمایه های شفاف مانند قرمز، آبی سیر مایل به سبز و نارنجی هستند. طرح های رنگی که اساس آن خاکستری های بدون رنگ است، در ترکیب با رنگهای روشن شدید، ترکیب های استوار کننده خنثی را به وجود می آورند. خاکستری، رنگی کاربردی ولی بدون هیجان است که پیامی جدی را انتقال می دهد.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم