tejari
hamrahe

با افتخار اعلام می داریم:

حیطه فعالیت ما در این بخش، خلق هویت در مجموعه های اداری، ​فروشگاهی، سالن های آرایشگاهی، رستوران ها، انواع ویترین و مطب های پزشکی می باشد تا به شکلی محسوس با سیستم ادراکی هماهنگ باشد و شناسه و شخصیت کلی مجموعه مورد نظرتان را از فضای داخلی تا حس قرار گرفتن در محیطی مخصوص فعالیت شما را به همکاران و مراجعه کنندگان خود به راحتی منتقل کنید به طوری که سرمایه گذاری و هزینه های شما برای پیشرفت مجموعه تان در مسیری درست هدایت شود.