رنگ های نشاط آور و استوایی

رنگ های نشاط آور

ترکیب هایی از رنگ ها که معمولا شامل آبی – سبز سرد که با رنگ مکمل خود یعنی قرمز – نارنجی جفت می شوند، مجموعه های شادی بخش و مفرح را به وجود می آورند. آبی – سبز، یا آبی سیر مایل به سبز نیز تازه و نیرو بخش است و معمولا در غلیظ ترین شکل برای سفر و اوقات فراغت به کار می رود. مجموعه رنگ های مفرح و نشاط آور در ترکیب با سایر رنگ ها، در حالی که احساس آرامش عمیق را ایجاد می کنند، همچنین می درخشند.

رنگ های استوایی

ته رنگ تمام رنگ های استوایی روی چرخه رنگ دارای آبی فیروزه ای می باشد. با افزودن سفید به آبی – سبز، فیروزه ای درست می شود که از گرمترین رنگ های خنک می باشد. روشن ترین رنگمایه های خانواده آبی – سبز دارای پیام آرامش بخش می باشد و این ویژگی را افزایش می دهد.

در هر ترکیب موثری از رنگ ها، استفاده از قرمز – نارنجی و مکمل آن فیروزه ای دیده می شود. این طرح های رنگی، مانند حسی از گلها در طبیعت به انسان منتقل می شود، هر ترکیبی را بهبود می بخشد و حسی از راحتی و عدم فشار روحی را به وجود می آورند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم