kodak
hamrahe

با افتخار اعلام می داریم:

اصلی ترین و اساسی ترین موضوع در خلق بخش "کودک" زیوانیتار این بوده که علاوه بر اینکه سن و جنسیت را در نظر گرفته ایم، در عین حال، زیبایی و تناسب لباس ها برای شرایط و موقعیت های گوناگون از فاکتورهای مورد توجه تیم طراحی ما می باشد و همچنین به راحتی لباس، استفاده از پارچه های رنگارنگ مناسب و ضد حساسیت نیز توجه کرده ایم تا در پوشش کودکانمان به همراه شعار زیبایی برای همیشه ، متفاوت بودن و به لحاظ جسمی راحت بودن را در اولویت انتخاب هر نوع لباسی برای آنها قرار دهیم.