رنگ های دوستانه و ملایم

رنگ های دوستانه

در طرح های رنگی دارای صمیمیت، همیشه از نارنجی استفاده می شود. این ترکیب های ساده و آسان دارای تمام عناصر دارنده ویژگی های حرکت و انرژی اند. آنها مولد نظم و تساوی، البته احساس قدرت یا کنترل می باشند.

نارنجی با رنگ های همسایه اش در چرخه رنگ، اغلب در رستوران های دارای غذای آماده به کار می روند، زیرا دارای پیامی از حس دوستی و دعوتی برای خوردن غذای خوب با قیمتی مناسب می باشد. به خاطر درخشندگی و قدرت نارنجی از آن به عنوان رنگی بین المللی به نشان نجات و ایمنی استفاده می شود. قایق های نجات نارنجی رنگ و حلقه های نجات به خوبی در دریای آبی یا خاکستری دیده می شود.

رنگ های نرم و ملایم

درجات روشنی از رنگمایه ای کم کنتراست است. برای ایجاد ترکیب های رنگی ملایم، بسیار مناسب اند. رنگ گل بهی یا رنگ هلو به عنوان یکی از رنگ های ملایم، پیامی مبنی بر طعمی خوش و اغواگر را ایجاد کرده و در همه جا از رستوران ها گرفته تا نمایشگاه های طراحی لباس کاربرد دارد. در ترکیب با رنگمایه های بنفش و سبز در طرح های رنگی، دومین درجات رنگی یا ثانویه را با درخشندگی کم و حالتی جادویی ایجاد می کند. این رنگ های ملایم و آرام بخش اغلب برای تزئینات منزل ایده آل هستند و مجموعه هایی شاد، دوستانه و در عین حال آرام و پذیرا می باشند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم