رنگ های سرزنده و خاکی

رنگ های سرزنده

حیات و سرزندگی در طراحی گرافیک با استفاده از رنگ های نارنجی، قرمز درخشان، شنگرف و یا هر یک از رنگمایه ها و سایه های زیاد این رنگ ها به دست می آید. استفاده از این رنگ، قرمز– نارنجی، در مرکز ترکیب های رنگی، به آسانی احساسی از گرمی و فعالیت را به وجود می آورد که اغلب در آگهی ها روشی از یک زندگی پرنشاط را نشان می دهد. مجموعه ای جوان پسند و با نشاط، که اگر در ترکیب آن یعنی نارنجی-قرمز و رنگ مکملش فیروزه ای، همراه شود، در صنایع بسته بندی، تبلیغات و نساجی، رنگی موثر و فعال را به وجود می آورد.

رنگ های خاکی

 

مجموعه رنگ های خاکی که غنی، گرم و سرشار از زندگی هستند، از رنگ نارنجی- قرمز تیره استفاده می کنند که “ترا کوتا” یا افرایی نامیده می شود که رنگ قرمز مس مانندی همرنگ سفال های قرمز می باشد. این رنگ دارای گرمی خاصی است و همانند مس صیقل شده ای می ماند که وقتی با رنگ سفید ترکیب شود، مجموعه ای درخشان و طبیعی را نشان می دهد.

رنگ های خاکی، جوانی خواهان شادی را نمایان می کند و زندگی راحتی را به ذهن می رساند. به عنوان قسمتی از رنگ های طرح های دارای رنگ های هم ارز، این رنگ گرم خاکی، مولد مجموعه های هیجان انگیز می باشد.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم