رنگ های جادویی و خاطره انگیز

رنگ های جادویی

عناصر شگفت انگیز و جادویی، اغلب با رنگ بنفش همراه هستند. بنفش به تنهایی شخصیت غیرقابل پیش بینی خود را نشان می دهد. بنفش با شرکای ثانویه اش یعنی نارنجی و سبز، با هر مقدار از رنگمایه و سایه اش، قسمتی از تیمی شگفت انگیز خواهد شد که کمی ناهمگون به نظر می رسد.

بنفش وقتی با سبز مغز پسته ای و زرد – نارنجی به کار می رود، غیر معمول و تفننی دیده می شود. اما در ترکیب با مکمل واقعی اش یعنی زرد، دارای توازنی طبیعی است و در دراز مدت باعث لذت و سرخوشی می شود. بنفش در طراحی لباس، رنگی بالغ محسوب می شود و برای ایجاد پلی بین کودکی و بلوغ به کار می رود.

رنگ های خاطره انگیز

رنگ بنفش روشن در هر ترکیبی خاطره انگیز است. این رنگ ها بازمانده دوره (ویکتوریا) است و یادآور خاطرات و ایده های شاعرانه و احساسی است. بنفش کمرنگی که در ترکیب خود قرمز و آبی به همراه دارد، لطیف تر از صورتی و پرحرارت تر از آن است. بنفش روشن وقتی با رنگ های کمرنگ دیگر ترکیب شود، حتی با سکون و تاکیدی که ذات آن است، باز هم غالب است.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم