سال نو پیشاپیش بر شما مبارک

سال نو پیشاپیش بر شما مبارک باد:

 

 

سال نو و بهاری نو را، فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن میبینیم.
برای وجود نازنینتان در این فرصت نو، شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن آرزو میکنیم.
امیدواریم همیشه سلامت و سرزنده و مهربان و روشن بین باقی بمانید.

خدای مهربان ، در این روزهای پایانی سال
به خواب عزیزانمان آرامش، به بیداریشان آسایش، به زندگیشان عافیت
به عشقشان ثبات، به مهرشان وفا، به عمرشان عزت
به رزقشان برکت، و به وجودشان صحت عطا بفرما

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم