فرایندهای محیطی (بخش سوم)

رنگ سبز:

سبز، رنگ سردی است که نماد طبیعت و نشانگر آرامش، خوشبختی و حسادت است. پژوهشگران دریافته اند که رنگ سبز می تواند باعث افزایش قابلیت خواندن گردد. برخی از دانش آموزان و دانشجویان با قرار دادن یک برگه شفاف سبز بر روی صفحه کتاب، می توانند مطالب را با سرعت بیشتری از حد معمول بخوانند و درک کنند. رنگ سبز، از دیر باز نماد باروری بوده و در قرن پانزدهم برای لباس عروس به کار می رفته است. از رنگ سبز به دلیل اثر آرامش بخشی آن در تزئینات استفاده می شود.

همچنین باعث کاهش استرس می شود. کسانی که در فضای کاری سبز کار می کنند، کمتر دچار دردهای دستگاه گوارش می شوند.

رنگ زرد:

زرد، رنگی گرم و شاد است و به دلیل نور زیادی که از خود منعکس می کند، بیشتر از بقیه رنگ ها، چشم را خسته می کند. استفاده از رنگ زرد برای پس زمینه کاغذ یا نمایشگر رایانه می تواند باعث چشم درد یا در حالت های  خاص به از دست دادن بینایی شود. همچنین می تواند احساس رنجیدگی و خشم را به وجود آورد. با وجودی که رنگ زرد به عنوان یک رنگ شاد شناخته می شود اما بیشتر مردم در اتاق های زرد رنگ، هیجانشان را از دست می دهند و بچه ها نیز در اتاق های زرد بیشتر گریه می کنند.

رنگ زرد باعث افزایش سوخت و ساز بدن انسان می گردد، چون رنگ زرد از بقیه رنگ ها زودتر دیده می شود و بیشتر از بقیه رنگ ها برای جلب توجه مورد استفاده قرار می گیرد.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم