فرایندهای محیطی (بخش چهارم)

ارغوانی

رنگ ارغوانی نماد وفاداری، ثروت و نشانگر عقل و معنویت است. این رنگ در طبیعت خیلی کم وجود دارد و به همین دلیل ممکن است به عنوان نشانه مصنوعی یا غیر عادی بودن در نظر گرفته شود.

قهوه ای

رنگ قهوه ای، رنگی طبیعی است که برانگیزاننده حس قدرت و اطمینان پذیری می باشد. این رنگ همچنین می تواند حس غم و انزوا را به وجود آورد. همچنین حس گرما، محبت، آسایش و امنیت را به ذهن می آورد، که معمولا بیانگر طبیعی بودن، زمینی بودن و متفاوت بودن است، اما گاهی نیز می تواند نشانگر پیچیدگی باشد.

نارنجی

این رنگ ترکیب زرد و قرمز است و به عنوان یک رنگ انرژی زا در نظر گرفته می شود. همچنین احساس هیجان، گرما و شور و شوق را به ذهن می آورد. رنگ نارنجی، معمولا برای جلب توجه مورد استفاده قرار می گیرد.

صورتی

در واقع همان رنگ قرمز کم رنگ است و معمولا نشانگر عشق است. رنگ صورتی اثر آرام بخشی دارد. در ورزشگاه ها معمولا رختکن تیم حریف را به رنگ صورتی نقاشی می کنند تا بازیکنان آنها کم انرژی و منفعل شوند. با وجودی که اثر آرام بخش رنگ صورتی مشخص شده است، ولی پژوهشگران دریافته اند که این اثر تنها در خلال مواجهه اولیه به وجود می آید. مثلا هنگامی که از این رنگ در زندان ها استفاده شد، زندانیان پس از عادت کردن به آن، حتی نا آرامتر از قبل شدند.

همراه با زیوانیتار
زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم