شناخت کاربردی رنگ ها (سطوح ارتباطی)

سطوح ارتباطی:

تاثیرات روانی، مسائل آنی و لحظه ای هستند، همانگونه که رنگ احساسات ما را تحریک می کند، قدرت پیشنهاد دهنده خود را نیز بکار می گیرد. قدرتی که رنگ بکار می گیرد در تمام سطوح ارتباطی مانند شناخت شرکت ها و لوگو ها، نشانه ها، تبلیغات تلویزیون، بیلبوردها، در رسانه های چاپی و بسته بندی ها، در کامپیوتر و محل خرید، مشاهده می شود.
نمونه ای از قدرت تاثیر گذاری رنگ در بازاریابی و زمینه های مرتبط با آن است. هرچه سرعت مصرف رو به کاهش گذارد، بازار راکدتر می شود، چشم هر مصرف کننده به طور متوسط ۰/۳ ثانیه روی کالای مورد نظر ثابت می شود.
در چشم برهم زدنی، بسته بندی باید چشم ها را میخکوب کند، آنها را از محتویات جعبه آگاه سازد و مهم تر از همه در ذهن آنها جذاب جلوه کند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم