شناخت کاربردی رنگ ها (آثار رنگ ها)

آثار رنگ ها:

استفاده از رنگ (معمولا به شکل نور رنگی) برای ایجاد آثار شفا بخش را رنگ درمانی می نامند. دانشمندان این حوزه نفوذ رنگ ها و اثرگذاری آنها را در بدن انسان به روشهای گوناگون ثابت کرده اند. پژوهش های متعدد درباره علل ترجیح رنگ ها بر یکدیگر، اثر رنگ ها بر ذهن و رفتار آدمی، بر حس تعادل فکری و جسمی و تاثیر آن در تولید شادمانی یا افسردگی، در ایجاد آرامش یا بیقراری و مواردی از این قبیل سالها در جریان بوده اند و آثار رنگها را در زندگی انسان نشان داده اند.

پژوهشگران رنگ درمانی می گویند، همین فرایند در رنگ درمانی و نور درمانی برای بازگرداندن سلول ها یا اندام ها به سلامتی پیشین به کار می رود. رنگ درمانگران افزون بر استفاده از پرتو خورشید، از رژیم غذایی متمرکز بر رنگهای خاص سبزیها و میوه های خاص و روش هایی چون تنفس رنگ و یا چراغهایی که پرتو رنگی خاصی را می تابانند، نیز در درمان بیماریها استفاده می کنند. در این روش، رنگ مورد نیاز شخص بیمار را بر حسب تشخیص درمانگر به شکلی گسترده بر تمام بدن او می تابانند و یا روی یک عضو متمرکز می کنند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم