شناخت کاربردی رنگ ها (تاثیرات بصری)

تاثیرات بصری:

استفاده افراطی یا نامناسب از یک رنگ یا مخلوطی ناسازگار از رنگها، ممکن است در شخص آشفتگی های فکری و جسمی پدید آورد. در نهایت اینکه استفاده درست و دقیق از رنگ ها در محیط اطراف شما می تواند تاثیر بسزایی در شرایط زندگی و روند رو به بهبود شخصیت شما داشته باشد و همچنین با انتخاب درست رنگهای متناسب با نوع شخصیت افراد خانواده و حتی سن و سال افراد، می توانید محیطی سرشار از سلامتی و شادی برای خود و اطرافیان خود به ارمغان بیاورید.

رنگ ها می توانند نمادها و نشانه هایی متناسب با زندگی، نوع تفکرات و اعتقادات جوامع و انسان ها باشند. گاهی نیز تعبیرهایی از رنگ صورت می گیرد که ریشه در رابطه ما با رنگ های موجود در طبیعت دارد و ناشی از تاثیرات روحی و روانی است که رنگها به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ذهن و ضمیر ما می گذارد.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم