شناخت کاربردی رنگ ها (تاثیرات ذهنی)

تاثیرات ذهنی:

با وجودی که اثر رنگها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق می کند، اما برخی از تاثیرات رنگها دارای معنی یگانه ای در سراسر جهان هستند، مثلا رنگهایی که در طیف رنگهای ناحیه قرمز قرار دارند، به عنوان رنگ های گرم شناخته می شوند و دامنه آن از احساسات گرم و صمیمانه تا احساس خشم و عصبانیت متغیر است. رنگهایی که در ناحیه طیف آبی قرار دارند، رنگهای سرد نامیده می شوند و شامل آبی، ارغوانی و سبزهستند. این رنگها معمولا آرامش بخشند، اما گاهی نیز ممکن است احساس غمگینی و بی تفاوتی را به ذهن آورند.

در برخی از فرهنگ های باستانی، از جمله مصری ها و چینی ها، از رنگها برای درمان استفاده می شده است.

  • از رنگ قرمز برای تحریک بدن، ذهن و افزایش تمرکز استفاده می شود.

  • از رنگ زرد برای تحریک اعصاب استفاده می شود.

  • از رنگ نارنجی برای بالا بردن سطح انرژی استفاده می شود.

  • از رنگ آبی برای کاهش درد و تسکین بیمار استفاده می شود.

  • از رنگ نیلی برای تسکین ناراحتی های پوستی استفاده می شود.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم