فرایندهای محیطی (بخش اول)

فرایندهای محیطی:

همه ما می دانیم، انسان موجودی است که به سرعت و به شدت تحت تاثیر فرایندهای محیطی قرار می گیرد و به خاطر همین تاثیرات شکل جدیدی از رفتار را از خود بروز می دهد. اثر روانی بعضی از رنگ ها به این صورت است:

رنگ سیاه:

سیاه، تمام نورها در طیف رنگ ها را جذب می کند، که معمولا به عنوان نماد ترس یا شیطان مورد استفاده قرار می گیرد، اما نشانگر قدرت نیز شناخته می شود. از رنگ سیاه برای نشان دادن شخصیت های خطرناک فیلم ها، مثل دراکولا و یا جادوگران استفاده می شود. رنگ سیاه در بسیاری از کشورها برای مراسم سوگواری مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ همچنین نشانگر اندوه، جذابیت جنسی و رسمی بودن است. رنگ سیاه معمولا به دلیل لاغر نشان دادن اندام در نمایش های مد مورد استفاده قرار می گیرد. در مصر باستان نشانگر زندگی و تولد دوباره بوده است.

رنگ سفید:

سفید، نماد معصومیت و پاکی است و می تواند در انسان احساس فضایی بیشتر و گسترده تر را به وجود آورد. رنگ سفید معمولا نشانگر سرما، پاکیزگی و آرامش است. اتاقی که کاملا به رنگ سفید نقاشی شده باشد، ممکن است جادار و بزرگ به نظر آید، اما سرد و خالی نیز هست.

بیمارستان و کادر پزشکی از رنگ سفید برای ایجاد حس پاکیزگی استفاده می کنند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم