رنگ های پرتحرک و ضعیف

رنگ های پرتحرک

رنگ های پرتحرک اغلب در ترکیب خود دارای قرمز – بنفش هستند و به نام «فیوشا» که نام گل گوشواره است، خوانده می شوند و همیشه پیام غیرقابل انکاری از فعالیت و تحرک را با خود دارد. «فیوشا» یا «ماژنتا» شخصیتی همراه با شادابی و تندرستی دارد و برای این که جنبه کاربردی آن مشخص شود، با رنگ مکملش، سبز مغز پسته ای، به کار می رود.

ترکیب های متضادی که «فیوشا» و زرد یا سبز استفاده می کنند، هیجان انگیز هستند، اما اثر کلی آن مجموعه را محدود و استفاده عملی را کم جلوه می دهد. زرد – سبز وقتی با «فیوشا» یا «ماژنتا» همراه شود، شخصیت جذاب این رنگ پرانرژی را بالا می برد.

رنگ های ضعیف

بر خلاف طرح های رنگی پرتحرک، یک طرح ضعیف یا خاکستری کنتراست کمی دارد. رنگ ارغوانی کمرنگ که ترکیبی از ارغوانی، خاکستری و سفید است، رنگی ضعیف است.وقتی مقدار کمی از خاکستری و سفید را به هر ته رنگ شفافی اضافه کنیم، ترکیب ضعیفی به دست خواهیم آورد که مانند سایه های رنگ های آبی و سایه های رنگ های سبز کدر به نظر می رسد. رنگ ارغوانی کمرنگ وقتی با رنگمایه ها و سایه های رنگی ترکیب می شود، بسیار خفه ظاهر خواهد شد و برای بازگرداندن آن به شادابی باید با مکملش ترکیب شود، یا رنگمایه اصلی و مایه رنگ به آن اضافه گردد. برای حفظ حالت ضعیف این رنگ باید از سایه رنگ ها استفاده شود.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم