رنگ های گرم و خنک

رنگ های گرم

تمام رنگمایه های دارای رنگ قرمز، گرم هستند. افزودن رنگ زرد به قرمز، باعث می شود تا رنگ های گرم تا حد زیادی متفاوت از رنگ های داغ باشند. رنگ های گرم مانند: قرمز- نارنجی، نارنجی  و زرد – نارنجی همیشه در ترکیب خود دارای مقداری زرد هستند که در واقع بخش بزرگی از رنگ های گرم و هیجان انگیز را می سازند. رنگ های گرم آرام، طبیعی و خوشایند می باشند. مانند عکس غروب که گرمای رنگ به سمت بیرون تششع دارد، همه چیزهای در دسترس را محاصره می کند.

رنگ های خنک و مطبوع

 پایه و اساس رنگ های خنک، رنگ آبی است. رنگ های خنک از رنگ های سرد به واسطه مقداری زردی که در ترکیبشان موجود است، فرق می کند. رنگ هایی مانند زرد – سبز و آبی – سبز، رنگ های خنک مانند آبی فیروزه ای و سبز علفزار در طبیعت دیده می شوند و مانند رویش بهاری احساسی از تجدید حیات را در انسان به وجود می آورد. این رنگ های آرام بخش، حسی از عمق و راحتی، مانند شنا در یک استخر تازه و گرمسیری را ایجاد می کند.

همراه با زیوانیتار

زیبایی برای همیشه

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم