هيچ رنگي تنها و مستقل نيست. در حقيقت اثر يك رنگ در رابطه با عوامل بسياري سنجيده مي شود:
نوري كه از آن رنگ بازتاب مي يابد، رنگ هايي كه آن را احاطه كرده اند و ويژگي هاي شخصي كه به آن مي نگرد.

ده طرح رنگي پايه وجود دارد:

طرح هاي بي رنگ:

 در اين طرح ها، تركيب رنگي فقط شامل سياه، سفيد و خاكستري مي باشد.

طرح هاي قياسي يا هم ارز:

تركيب رنگي در اين طرح ها از سه رنگ متوالي و رنگ مايه و سايه هاي آنها در چرخه رنگ، استفاده مي شود.

طرح هاي متفاوت:

در اين طرح ها رنگ با پرده هايي از سمت راست يا سمت چپ مكملش روي چرخه رنگ تركيب شده است.

طرح هاي مكمل:

از رنگ هاي مكمل خود در چرخه رنگ بهره مي برد.

طرح هاي تك رنگ:

از رنگ مايه و سايه هاي فقط يك رنگ در طرح خود استفاده مي كند.

طرح هاي خنثي:

در اين طرح ها از تركيب يك رنگمايه كه با افزودن سياه يا رنگ مكمل همان رنگ، خنثي يا خفه شده، استفاده شده است.

طرح هاي نيمه مكمل:

اين طرح ها نيز از تركيب يك رنگمايه بعلاوه دو رنگمايه از رنگ هاي دو طرف مكمل آن ساخته شده است.

طرح هاي اوليه(درجه اول):

در اين طرح ها، سه رنگ خالص قرمز،زرد و آبي وجود دارند.

طرح هاي ثانويه(درجه دو):

اين طرح ها از تركيب رنگمايه هاي ثانويه، سه رنگ سبز، بنفش و نارنجي ساخته مي شود.

طرح هاي ثالثه(درجه سوم):

اين طرح يكي از دو تركيب زير مي باشد:

قرمز- نارنجي، زرد – سبز و آبي – بنفش يا آبي – سبز، زرد – نارنجي و قرمز – بنفش كه فاصله تمام آنها روي چرخه رنگ مساوي است.

همراه با زيوانيتار
زيبايي براي هميشه

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
آغاز گفتگو
1
به زیوانیتار خوش آمدید
درود
به زیوانیتار خوش آمدید
پاسخگوی شما هستیم