اصول طلایی برای مشتری مداری در زیوانیتار دیزاین   صداقت و خوشنامی دروازه ورود شما به “زیوانیتار دیزاین” است هیچ کس را مجبور نمی کنیم که ما را انتخاب کند مطمئنا اولویت های شما با اولویت های ما تفاوت دارد، پس در هر شرایطی به اولویت های طرفدارانمان رسیدگی می کنیم شما حرف اول و آخر را می زنید…

 
بیشتر بدانید...

مسئولیت اجتماعی مسئولیت چیست؟ تعریف شما از مسئولیت چیست؟ مسئولیت پذیری به چه معناست؟ تفاوت بین وظیفه و مسئولیت در چیست؟ جایگاه مسئولیت هر فرد در مورد خودش و مسئولیت در قبال اجتماع چطور تعریف می شود؟ چه عواملی باعث می شود که شخصی مسئولیت پذیر یا مسئولیت ناپذیر شود؟ می توان معنای کلمه مسئولیت…

 
بیشتر بدانید...